Quảng Nam: Xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại huyện Nam Trà My

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (đợt 2).

Thi công mặt bằng Nhà máy Thủy điện Đắk Di 2 (Ảnh: namtiengroup.com)

Theo đó, Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê 31.524,2m2 đất đợt 2 gồm: 10.609,8m2 tại xã Trà Don và 20.914,4m2 tại xã Trà Nam đã được UBND huyện Nam Trà My thu hồi tại các Quyết định từ số 1227/QĐ-UBND đến số 1229/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 và các Quyết định từ số 1921/QĐ-UBND đến số 1923/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2.

Cụ thể, diện tích hạng mục xây dựng nhà máy là 2.770,4m2; Diện tích hạng mục xây dựng đập và lòng hồ: 20.914,4m2; Diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp: 7.839,4m2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My. Thời hạn thuê đất đến ngày 28/8/2059, với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ tổng thể công trình Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, do Công ty Cổ phần An Bình Dương xác lập tháng 1/2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xác nhận ngày 12/4/2019.

Trong đó, 2 mảnh trích đo địa chính số 01-2019 và số 02-2019 công trình Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 do Công ty Cổ phần An Bình Dương lập tháng 1/2019 và tháng 6/2019, được UBND xã Trà Nam, xác nhận ngày 23/3/2019, UBND xã Trà Don xác nhận ngày 2/7/2019 và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam duyệt ngày 30/7/2019.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền là 21.637.980 đồng, sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước cho thuê, xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 theo đúng trình tự thủ tục về xin phép xây dựng và tiến độ theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, UBND xã Trà Don và UBND xã Trà Nam bàn giao đất cho thuê ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long theo đúng quy định.

Ngoài ra, các phòng, ban và các địa phương có liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai, bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Minh

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/quang-nam-xay-dung-nha-may-thuy-dien-dak-di-2-tai-huyen-nam-tra-my-149980.html

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *